slovanet
Kontakty Obchodné zastúpenia Charakteristika siete Služby Oznamy klientom
Fúzia
     

Fuzia Slovanet - ViaPVT

 
Investori spoločností Slovanet a ViaPVT

Advent International - vedúci hráč v medzinárodných súkromných investíciach

Advent International je jednou z najväčších spoločností na svete, zaoberajúcich sa investovaním zvereného kapitálu. Prostredníctvom svojich pobočiek a afiliácií v 31 krajinách spravuje kapitál vo výške presahujúcej 6 biliónov USD. Od svojho založenia v roku 1984 Advent International realizoval investície do viac ako 500 spoločností v rôznych odvetviach v 35 krajinách po celom svete. Viac než 100 z týchto spoločností uskutočnilo primárnu emisiu svojich akcií na domácich i zahraničných burzách.

Advent je prvou spoločnosťou, ktorá investuje súkromný kapitál úspešne v celosvetovom meradle. So svojimi aktivitami v Európe, Severnej Amerike, Ázii a Latinskej Amerike sa stala jednou z najväčších investičných spoločností. Do každej investície Advent prináša nielen finančné odborné znalosti, ale i skúsenosti z odvetvia a znalosť miestneho trhu.

Sieť afilovaných investičných spoločností v 26 krajinách zaručuje dosah spoločnosti do mnohých regiónov. Sama spoločnosť i jej afiliácie zamestnávajú viac ako 200 odborníkov. Tímy odvetvových špecialistov sa sústreďujú obzvlášť na oblasti ako sú telekomunikácie, média a zábavný priemysel, informačné technológie, špecializovaná chémia, zdravotníctvo, "business-to-business" služby, distribúcia, energia a životné prostredie. Odvetvoví špecialisti v Advente majú potrebné technické znalosti a skúsenosti týkajúce sa vývoja trhu a strategického rozvoja odvetví, čím dopĺňajú znalosti svojich kolegov v jednotlivých častiach sveta. Vďaka tomu môže Advent podnikom poskytnúť i operatívnu a strategickú podporu, ktorú tradičné zdroje financovania neposkytujú.

Medzi investormi spoločnosti Advent International patria verejné i súkromné penzijné fondy, univerzitné nadácie, priemyslové korporácie, finančné inštitúcie a iné medzinárodné investičné skupiny. Tým podnikom, ktorým Advent International poskytuje kapitál, naviac títo investori ponúkajú aj iné formy strategickej a finančnej podpory.

Advent investuje do spoločností na rôznej úrovni rozvoja - od mladých spoločností s rastovým potenciálom až po veľké ziskové spoločnosti. Na jednotlivé investície Advent poskytuje kapitál až do výšky 200 mil. USD. Podnikajú sa rôzne investičné transakcie, vrátane menšinových podielov, kapitalizácie pohľadávok či manažérskych odkupov. Ak spoločnosť potrebuje počiatočné financovanie alebo financovanie svojho ďalšieho rastu, akvizície či odkupu, Advent pripraví investíciu tak, aby zodpovedala špecifickým cieľom spoločnosti a požiadavkám na jej rast.

Vedľa spravovania fondov súkromného kapitálu pre veľké finančné inštitúcie, Advent založil i špecifické investičné programy zamerané na 30 významných spoločností po celom svete.

Advent International v strednej a východnej Európe

Viac informácií o Adven International nájdete na www.adventinternational.com.

     

Navigácia Na vrch
slovanet slovanet

© Slovanet