slovanet
Kontakty Obchodné zastúpenia Charakteristika siete Služby Oznamy klientom
Fúzia
     

Fuzia Slovanet - ViaPVT

 
Investori spoločností Slovanet a ViaPVT

Advent International v strednej a východnej Európe

Advent International spravuje najväčší fond súkromného kapitálu v strednej Európe, ktorý spoločne so svojimi afiliáciami získal viac ako 350 mil. USD kapitálu, ktorý bol investovaný v 6 krajinách strednej Európy: Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovensko a Česká republika. Advent uviedol prvý regionálny fond súkromného kapitálu v roku 1994. Ďalší fond vznikol v roku 1998.

Advent má svoje poradenské kancelárie vo Varšave, Bukurešti a Budapešti a miestne afiliácie v Prahe, Bratislave a v Záhrebe. Advent s tímami svojich investičných odborníkov úzko spolupracuje, spoločne hodnotia finančné návrhy a pomáhajú spoločnostiam, do ktorých investujú, rozvíjať čo najrýchlejšie ich podnikanie. Advent sa nezúčastňuje každodenného riadenia, ale skôr sa snaží dosiahnuť odpovedajúce hodnoty spoločností tým, že im pomáha rozvíjať ich stratégiu a riadiace systémy a zavádzať medzinárodné odborné štandardy.

Na rozdiel od iných fondov súkromného kapitálu pôsobiacich v regióne, Advent má ako jediný po celom regióne k dispozícii tím 30 investičných špecialistov, ktorí majú hlboké znalosti trhov strednej a východnej Európy. Kombinácia týchto znalostí a úzkeho partnerstva Adventu so svojimi afiliáciami umožnila investície už do 20 spoločností. Tri z nich boli prijaté k obchodovaniu na americkom NASDAQ (mimochodom prvé spoločnosti zo strednej Európy, ktoré boli na tomto trhu kótované), jedna firma bola prijatá na Budapeštianskej burze a štyri boli predané strategickému partnerovi.

Vybrané investície Advent International v strednej a východnej Európe

 • Skynet a ViaPVT
  Advent International a Genesis Capital investovali do akcií ďalších dvoch významných poskytovateľov služieb komunikačných sietí, internetu a služieb pre počítačovú bezpečnosť - českého SkyNet-u a slovenského ViaPVT. Obe spoločnosti sa zameriavajú na služby pre firemnú klientelu. Vďaka vysokému kreditu kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti sú ich zákazníkmi aj mnohé firmy a organizácie z oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva.
 • Slovanet
  Advent International a Genesis Capital poskytli finančné zdroje jednému z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich nezávislých poskytovateľov internetového pripojenia - Slovanet (pôvodne pod názvom PSG, a.s.) na Slovensku. Spoločnosť sa zameriava na malé a stredné podniky, ktorým poskytuje prostredníctvom svojej rozsiahlej predajnej siete vynikajúcu technickú základňu, popredajný servis a celú škálu služieb s pridanou hodnotou, vrátane tvorby a umiestnenia internetových stránok, web hosting, virtuálnych web serverov a inštalácie sietí s ochrannými systémami.
 • Globopolis
  Advent a Genesis Capital poskytli investíciu vo výške 6 miliónov USD spoločnosti Globopolis.com, prvému viacjazyčnému internetovému serveru zameraného na zábavu, kultúru, cestovanie a turistiku, ktorý v súčasnosti expanduje v regióne strednej Európy.
 • Hogart
  Hogart je vedúcim poskytovateľom IT služieb v Poľsku, ktorý sa špecializuje na inštalácie a integrácie ERP softvéru. Advent podporil odkúpenie spoločnosti od súkromného vlastníka.
 • Český Mobil
  Advent a Genesis Capital podporili Český Mobil, tretieho mobilného operátora, ktorý poskytuje služby pod značkou Oskar. Strategickým partnerom prevádzkujúcim Český Mobil je spoločnosť Telesystem International Wireless (TIW, kanadský mobilný operátor s veľkými skúsenosťami z oblastí tzv. emerging markets. V novembri 2000 mal Český Mobil viac než 200 000 zákazníkov.
 • Euromedia
  Prostredníctvom investícií do spoločností Europlakat a Monopoly Media v celkovej hodnote 13 mil. USD sa Advent významne podieľa na skupine, ktorá zaujíma v oblasti vonkajšej reklamy prvé miesto v Rumunsku.
 • Radio Zet
  Svojou významnou investíciou do spoločnosti Radio Zet zvýšil Advent svoje zapojenie do poľského mediálneho sektoru. Advent, spoločne so svojim strategickým partnerom EDI verí, že Radio Zet bude pokračovať v budovaní svojej pozície druhej najpopulárnejšej rádiovej stanice v Poľsku.
 • Elender
  "High-tech" sektor hrá v stredoeurópskom portfóliu investícií spoločnosti Advent významnú úlohu. Elender kombinuje kvality mladého miestneho podnikateľského manažmentu so svojou pozíciou druhého najväčšieho poskytovateľa internetových služieb v Maďarsku. Advent a Equinox investovali v decembri 1998 čiastku vo výške 3,3 mil. britských liber a v septembri 1999 bola spoločnosť prevzatá americkým poskytovateľom internetu PSINet.
 • Slag Recycling
  Investícia Advent International do sektoru životného prostredia spočívala vo vložení čiastky 3,2 mil. USD spoločne so spoločnosťou Copernicus do recyklácie strusky z oceliarní v Krakove. Medzinárodná technická expertíza bola použitá na získavanie predajného kovového šrotu a súčasne došlo k zlepšeniu životného prostredia.
 • Mobifon
  Advent pokračoval vo vyhľadávaní investičných možností v Rumunsku a spoločne s ďalšími investormi prispel čiastkou 16 mil. USD k syndikovanému navýšeniu kapitálu na 85 mil. USD spoločnosti Mobifon, čím získal 16 % podiel na vedúcom GSM operátorovi v Rumunsku. Pod správou Telesystem International Wireless spoločnosť zvýšila počet svojich zákazníkov na 1 milion.
 • Brewery Holdings
  Prvou investíciou Adventu v Rumunsku bola akvizícia podielu v miestnom pivovaru MiercureaCius, ktorá mala umožniť jeho expanziu a modernizáciu. Spoločná investícia Adventu a firmy Jupiter priniesla financie v dvoch kolách, ktoré umožnili modernizovať kapacity Brewery Holdings, vytvoriť celonárodný distribučný systém, získať ďalšie dva pivovary a vybudovať povedomie o značke a výrobkoch spoločnosti. V októbri 2000 Brewery Holdings prevzala rakúska BBAG.
 • Synergon
  Synergon bol založený fúziou dvoch súkromných maďarských spoločností s cieľom vytvoriť najväčšieho systémového integrátora v Maďarsku. Spoločnosť Synergon inštaluje počítačové siete a softvérové riešenia a dosiahla veľmi vysokú mieru rastu. Advent v tejto spoločnosti realizoval dve investície vo výške 5 a 3 mil. USD. Synergon bol úspešne prijatý k obchodovaniu na Budapešťskej burze v máji 1999.
 • Internet Securities
  Spoločnosť Internet Securities je vedúci poskytovateľ on-line databázy informácií z krajín tzv. emerging markets - "novovznikajúcich trhov". Spoločnosť najskôr zahájila svoju činnosť v v Českej republike, Maďarsku a Poľsku, a potom pokračovala v rozširovaní svojej databázy i o oblasti Ruska a Latinskej Ameriky. Vo februári 1999 Advent dosiahol významnú návratnosť svojej pôvodnej investície vo výške 750 tis. USD, keď spoločnosť kúpila Euromoney publications.
 • Euronet Services
  Spoločnosť Euronet Services bola založená súkromným manažmentom v roku 1995 s cieľom navrhnúť a inštalovať ATM siete. Spoločnosť zahájila činnosť v Maďarsku a následne expandovala do Poľska. V oboch krajinách sa v posledných rokoch využívanie ATM výrazne zvýšilo. Spoločnosť je veľmi aktívna v rozvoji svojej infraštruktúry a Advent do nej previedol už v dve investície, obe v roku 1996. Časť investície Adventu bola predaná v marci 1997, keď bola spoločnosť prijatá k obchodovaniu na americkom NASDAQ.
 • @Entertainment
  Pôvodne známa pod názvom pod PTK, spoločnosť @Entertainment je najväčším operátorom káblovej televízie v Poľsku. Investície Adventu vo výške 65 mil. USD do tejto spoločnosti predstavuje najväčšiu investíciu súkromného kapitálu v strednej Európe. V januári 1997 podnikla prvú a doteraz najväčšiu dlhodobú ponuku s vysokým výnosom, ktorú kedy spoločnosť zo strednej Európy uskutočnila, a v auguste 1997 bola spoločnosť prijatá k obchodovaniu na americkom trhu NASDAQ. @Entertainment pokračuje v rozširovaní svojich služieb. Spoločnosť bola predaná spoločnosti UPC v júli 1999.
 • Star Foods
  Spoločnosť Star Foods je jedným z vedúcich výrobcov potravín v Poľsku, vyrábajúci predovšetkým zemiakové lupienky a iné kukuričné výrobky. Advent a jeho partneri Copernicus a Jupiter Asset Management investovali celkovú čiastku 8 mil. USD.
 • Varšavské distribučné centrum
  Vo Varšave bola nízka kvalita skladovacích priestorov až do vzniku Varšavského distribučného centra, ktoré vybudoval podnikateľ, ktorý prevádzku kúpil od štátu. Advent a jeho partneri, vrátane spoločnosti Copernicus, investovali celkovú čiastku 5 mil. USD. Spoločnosť bola predaná v marci 1998.

Viac informácií o Advent International nájdete na stránke www.adventinternational.com.

     

Navigácia Na vrch
slovanet slovanet

© Slovanet