slovanet
Kontakty Obchodné zastúpenia Charakteristika siete Služby Oznamy klientom
Fúzia
     

Fuzia Slovanet - ViaPVT

 
Investori spoločností Slovanet a ViaPVT

Genesis Capital - investičný partner Adventu International v Českej republike a na Slovensku

Spoločnosť Genesis Capital s.r.o. bola založená ako afiliácia Advent International pre Českú republiku a Slovensko v septembri 1999. Genesis poskytuje výlučne investičné poradenstvo pre jeho regionálny fond súkromného kapitálu - The Czech and Slovak Private Equity Fund (CSPEF). Investormi CSPEF sú Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD), Svetová banka prostredníctvom svojej organizácie Medzinárodná finančná korporácia (IFC) a súkromné medzinárodné investičné fondy. Fond CSPEF je spravovaný jedným z najväčších medzinárodných manažérov súkromného kapitálu, spoločnosťou Advent International.

Odborníci Genesis Capital majú rozsiahle znalosti českého trhu i právneho a ekonomického prostredia a skúsenosti s posudzovaním a štrukturovaním finančných transakcií, ktoré získali za uplynulých desať rokov aktívnej činnosti v Českej republike.

Hlavnou úlohou Genesis Capital je vyhľadávať a posudzovať investičné príležitosti do rozvíjajúcich sa českých a slovenských podnikov, kde by CSPEF mohla realizovať investície v hodnote od 2 do 40 miliónov USD. V prípade mimoriadne atraktívnych projektov je možné investovať i vyššie čiastky prostredníctvom regionálnych a priemyselných fondov pod správou Adventu International.

Rola Genesis však nekončí zainvestovaním do vybranej spoločnosti. Podieľa sa na rozvoji spoločnosti, monitoruje jej výsledky a zúčastňuje sa strategického rozhodovania prostredníctvom zastúpenia v predstavenstve alebo dozornej rade spoločnosti.

     

Navigácia Na vrch
slovanet slovanet

© Slovanet