slovanet
Kontakty Obchodné zastúpenia Charakteristika siete Služby Oznamy klientom
Fúzia
     

Fuzia Slovanet - ViaPVT

  Tlačová správa investora Slovanetu a ViaPVT

Advent International a Genesis Capital investujú 6,9 miliónov dolárov do internetového biznisu v Českej republike a na Slovensku
(tlačová správa v plnom znení)
 
Investori získali majoritu v spoločnosti SkyNet - Akvizícia umožní prepojenie spoločností ViaPVT a Slovanet a vytvorenie najväčšieho ISP na Slovensku
 
Bratislava, 19.12.2000 – Zástupcovia investičných spoločností Advent International a Genesis Capital dnes oznámili akvizíciu majoritného podielu v spoločnosti SkyNet (českého poskytovateľa internetových služieb) v hodnote 6,9 milióna USD. Spoločnosť SkyNet pôsobí tiež na Slovensku prostredníctvom divízie známej pod názvom ViaPVT, ktorá bude prepojená s predchádzajúcou investíciou Adventu International a Genesis Capital do slovenskej spoločnosti Slovanet. Spojením Slovanetu (pôvodne spoločnosť PSG) a ViaPVT tak vznikne najväčší poskytovateľ internetových služieb v Slovenskej republike. Súčasní majitelia spoločnosti Skynet, ktorými sú ECM Holdings Limited a Octet LLC, si ponechajú významný menšinový podiel v holdingu zastrešujúcom skupinu v obidvoch krajinách.

Potom, čo do spoločnosti začiatkom tohto roku vstúpili investori (Advent International a Genesis Capital), konsolidoval Slovanet svoju pozíciu na slovenskom trhu prostredníctvom šiestich akvizícií a úspešným zavedením širokej škály možností internetového prístupu (ISP) a balíkov služieb prostredníctvom rozsiahlej siete obchodných zastúpení. Nedávno dokončil Slovanet bezdrôtovú sieť pre pripojenie k internetovým službám, ktorá pokrýva hlavné mesto Bratislavu. V tomto mesiaci Slovanet zavádza ako novinku predplatené karty pre prístup na Internet. Vďaka investíciám do svojej siete a širokej zákazníckej základne si Slovanet vytvoril silnú pozíciu na expanziu do ďalších oblastí ako sú telefónne služby a multimédiá, akonáhle dôjde liberalizácii slovenského telekomunikačného trhu v roku 2003.

SkyNet pôsobí v Českej republike na úzko špecializovanom trhu internetových služieb s pridanou hodnotou zameraných na firemnú klientelu. V tomto roku SkyNet úspešne uviedol na trh celý rad produktov s pridanou hodnotou vrátane balíkov služieb systémového zabezpečenia určeného pre veľké korporácie i malé a stredné podniky, hlasové služby a tzv. VPN riešenia – pre virtuálne privátne siete. SkyNet ďalej pokračoval v rozširovaní svojej siete prostredníctvom regionálnych akvizícií a v súčasnosti je schopný poskytovať služby podnikovej klientele na celom území ČR.

Novo vznikajúca skupina hodlá využiť svoju silnú prítomnosť v Českej republike a na Slovensku a ponúknuť vysoko kvalitné služby v oboch krajinách svojim súčasným i novým zákazníkom.

Riaditeľ Advent International Chris Mruck v súvislosti s fúziou prehlásil: „Vo vedení oboch spoločností Slovanet a Skynet stoja silné, cieľavedomé osobnosti, páni Peter Koždoň a René Škrobánek, ktorí postavili svoju spolupráci na spoločnej vízii vytvoriť popredného poskytovateľa internetových služeb v regióne. Aby sme pomohli Slovanetu v konsolidácii a expanzii, sme pripravení poskytnúť naše skúsenosti v oblasti telekomunikácií a internetového byznysu, o čom svedčia naše investície napr. do spoločností Elender v Maďarsku, Globopolis v Českej republike, alebo CyberTron v Rakúsku."

René Škrobánek, generálny riaditeľ spoločnosti SkyNet uviedol: „Toto spojenie nám umožní stať sa silným regionálnym hráčom, ktorý klientom z radov podnikov ponúkne tak žiadanú stabilitu, kontrolu kvality a inovácie.“

Peter Koždoň, generálny riaditeľ spoločnosti Slovanet, komentuje fúziu z hľadiska slovenského trhu: „Dospeli sme do štádia, keď môžeme podnikom ponúknuť plnohodnotnú škálu ISP služieb. Dodatočné zdroje z ViaPVT a skúsenosti z pôsobenia v Českej republike umožnia našej skupine ďalší agresívny rozvoj predovšetkým v oblasti konkurencieschopných služieb.

ECM je spoločnosť zaoberajúca sa správou zvereného kapitálu, ktorá v strednej a východnej Európe spravuje viac ako 300 miliónov USD v realitách a zverenom kapitále. Octet je holdingová spoločnosť v oblasti telekomunikácií, ktorú spravuje FondElec Group Inc., FondElec so sídlom v Stamfordu (USA). Zaoberá sa investovaním zvereného kapitálu v hodnote cez 250 miliónov USD. Táto skupina investuje na celom svete predovšetkým do telekomunikácií a verejných služieb (tzv. utilít) a do globálnej infraštruktúry vložila už viac než 600 miliónov USD.


Informácie poskytli: Mozaic, Advent International a Genesis Capital, Bratislava, 19.12.2000

 <<SPAŤ - FÚZIA - ĎALEJ>> 

     

Navigácia Na vrch
slovanet slovanet

© Slovanet