slovanet
Kontakty Obchodné zastúpenia Charakteristika siete Služby Oznamy klientom
Fúzia
     

Fuzia Slovanet - ViaPVT

 
Investori spoločností Slovanet a ViaPVT

ECM Private Equity

ECM Private Equity je spoločnosť spravujúca majetkové podiely a investičná poradenská spoločnosť, ktorá pôsobí v Strednej Európe. ECM využíva svoje lokálne kancelárie a silné reginálne skúsenosti, aby realizovala investície v zastúpení svojich vlastníkov. Know-how spoločnosti ECM a jej profesionálnu povesť je široko rešpektovaná, a z tohto dôvodu ju používajú aj externé investičné skupiny pre poradenské služby a partnerstvo v stredoeurópskych projektoch.

Spoločnosť ECM aktívne investuje na Slovensku už od roku 1993. Pomocou úzkej spolupráce s miestnymi poradcami z Benefit Finance spoločnosti ECM koordinuje svoju činnosť z Prahy, pričom ku svojej práci využíva určených miestnych poradcov a širokú paletu ich miestnych kontaktov. Vzhľadom na úzke kultúrne zväzky medzi Českou a Slovenskou republikou sú investičné aktivity na Slovensku pre ECM logické a relatívne jednoduché. Navyše niekoľko kľúčových vedúcich pracovníkov spoločnosti ECM sú Slováci.

     

Navigácia Na vrch
slovanet slovanet

© Slovanet