slovanet
Kontakty Obchodné zastúpenia Charakteristika siete Služby Oznamy klientom
Fúzia
     

Fuzia Slovanet - ViaPVT

 
Prehľad udalostí, tlačové správy
 • Zlúčenie Slovanetu a ViaPVT bolo zapísané do obchodného registra
  Tridsiateho apríla zápisom do obchodného registra nadobudlo účinnosť zlúčenie spoločností Slovanet, a.s., Trenčín a ViaPVT, a.s., Bratislava do nástupníckej spoločnosti ViaPVT, a.s., ktorá zároveň zmenila svoje obchodné meno na Slovanet, a.s.. Fúziou vznikol najväčší nezávislý poskytovateľ internetových a komunikačných služieb na Slovensku.
  Bratislava, 15. máj 2003
  Zlúčenie spoločností Slovanet a ViaPVT, tvoriacich slovenskú časť holandského SlovaNet Holding, B.V., prebehlo na základe rozhodnutia ich spoločného akcionára zo dňa 18.12.2002 a Zmluvy o zlúčení oboch spoločností schválenej toho istého dňa. Pôvodná spoločnosť Slovanet, a.s., Trenčín bola rozhodnutím akcionára ku dňu 31.12.2002 zrušená bez likvidácie a zlúčená so spoločnosťou ViaPVT, a.s. Zároveň so zlúčením bola ViaPVT, a.s. premenovaná na Slovanet, a.s. Výsledná spoločnosť má teda znaky oboch pôvodných – meno ”pôvodného” Slovanetu a všetky ostatné údaje spoločnosti ViaPVT.  … podrobnosti

   

 • Slovanet v prvom štvrťroku 2003 dosiahol zisk
  Najväčší poskytovateľ integrovaných komunikačných služieb dosiahol v prvom štvrťroku 2003 tržby viac ako 66 miliónov a zisk pred zdanením 2,5 milióna.
  Bratislava, 15. máj 2003
  Podľa predbežných hospodárskych výsledkov vykázala spoločnosť Slovanet počas prvých 3 mesiacov tohto roka tržby vo výške viac ako 66 miliónov Sk, pričom oproti prvému kvartálu minulého roka celkové náklady klesli takmer o 8 %. Prudký rast tržieb bol zaznamenaný najmä v oblasti bezdrôtového pripojenia, virtuálnych privátnych sietí a hlasových služieb.  … podrobnosti

   

 • Slovanet založil dcérsku spoločnosť ViaSec
  ViaSec bude okrem poskytovania služieb informačnej bezpečnosti prevádzkovať aj certifikačnú autoritu
  Bratislava, 24. marec 2003
   V rámci organizačných zmien, ktoré súvisia s prebiehajúcou fúziou Slovanetu s ViaPVT, vznikla koncom minulého roku samostatná dcérska spoločnosť s ručením obmedzeným ViaSec. Spoločnosť ViaSec majetkovo 100%-ne patrí do skupiny podnikov Slovanet.… podrobnosti

   

 • Slovanet rastie a mení organizačnú štruktúru
  Fúzia ViaPVT a Slovanetu si vyžiadala organizačné zmeny, manažment sa zameral na efektívne riadenie procesov.
  Bratislava, 18. marec 2003
   Predstavenstvo spoločnosti Slovanet schválilo na svojom poslednom zasadnutí novú organizačnú štruktúru. Zmeny podmienil rast firmy a počtu zamestnancov, rovnako ako potreba presnejšie vymedziť kompetencie a vzájomné väzby vzhľadom na prebiehajúcu fúziu. … podrobnosti

   

 • Slovanet upevňuje pozíciu lídra
  Hospodárske výsledky Slovanetu potvrdzujú pozitívne vyhliadky do ďalších rokov
  Bratislava, 5. marec 2003
   Slovanet, podľa rebríčka Trend Top Telecom najväčší nezávislý poskytovateľ internetových a komunikačných služieb na Slovensku, zaznamenal v roku 2002 tržby z predaja tovarov a vlastných výrobkov a služieb na úrovni 337,5 miliónov Sk, čo predstavuje ročný rast o 69 miliónov Sk. Ukazovatele sú uvádzané súhrnne za spoločnosti Slovanet a ViaPVT, ktoré sa nachádzajú v poslednej fáze ich zlúčenia. … podrobnosti

   

 • Slovanet oznámil ukončenie fúzie s ViaPVT
   Bratislava, 6. februára 2002
  Spojením firiem vznikol najväčší nezávislý poskytovateľ internetových a komunikačných služieb na Slovensku.
  Bratislava, 6. február 2003
   Zlúčenie spoločností Slovanet a ViaPVT, tvoriacich slovenskú časť holandského SlovaNet Holding, B.V., prebehlo na základe rozhodnutia ich spoločného akcionára zo dňa 18.12.2002 a Zmluvy o zlúčení oboch spoločností schválenej toho istého dňa.… podrobnosti

   

 • Slovanet dosiahol za prvé tri štvrťroky zvýšenie zisku
   Bratislava, 21. novembra 2002
        Podľa predbežných hospodárskych výsledkov dosiahla spoločnosť Slovanet, a.s., za prvé tri štvrťroky 2002 tržby za vlastné tovary a služby v hodnote takmer 239 mil. korún a prevádzkový hospodársky výsledok 26 mil. korún. Tržby medziročne vzrástli až o 27% a prevádzkový hospodársky výsledok dokonca o 325%. … podrobnosti

   

 • Slovanet požiadal TÚ SR o udelenie licencie na poskytovanie telefónnych služieb
  Po udelení licencie bude môcť Slovanet ponúkať od 1.1.2003 telefónne služby v rozsahu doteraz prístupnom len monopolnému operátorovi
  Bratislava, 07. novembra 2002
        Slovanet požiadal Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) o udelenie licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete od 1.1.2003. Žiadosť podala za Slovanet sesterská spoločnosť ViaPVT.… podrobnosti

   

 • V rebríčku FAST 50 mal byť aj Slovanet
  Bratislava, 10.októbra 2002
        Pred niekoľkými dňami zverejnila spoločnosť Deloitte & Touche (D&T) rebríček Fast 50 najrýchlejšie rastúcich stredoeurópskych technologických spoločností. Za rok 2002 sa do výsledkovej listiny podľa D&T dostalo 6 slovenských spoločností. Spoločnosť Slovanet, ktorá sa v minulom roku umiestnila v rámci Slovenskej republiky najvyššie, sa však v tohtoročnom rebríčku nenachádza.… podrobnosti

   

 • Telekomunikačný trh sa konsoliduje
  Vlnu investičnej eufórie na prelome storočí nahradil v telekomunikačnom sektore hlboký pragmatizmus.
  5. august 2002
        V poslednom období IT trhom otriasli problémy, ktoré postihli aj také giganty ako KPNQwest alebo WorldCom. Nepriaznivá situácia sa odráža aj v slovenskom prostredí. Zahraniční investori už nemajú záujem ďalej dotovať podniky bez ohľadu na výsledky. Hodnotenie podľa počtu zákazníkov a rastu obratu sa zmenilo na štandardné hodnotenie podľa ziskovosti. Firmy získavajúce zákazníkov len na základe nízkych cien, nezohľadňujúc vynaložené náklady, majú po odstavení finančných injekcií od investorov len dve možnost… podrobnosti

   

 • Slovanet za prvý štvrťrok s predbežným ziskom 12 mil. Sk
  Za celý uplynulý rok dosiahli tržby spoločnosti Slovanet, a.s. 312 mil. Sk a zisk pred zdanením a odpismi predstavoval 8 mil. Sk
  Bratislava, 13. máj 2002
        Podľa predbežných štvrťročných hospodárskych výsledkov dosiahla spoločnosť Slovanet zisk pred zdanením a odpismi výšku 12 mil. Sk, pričom za prvé tri mesiace roka 2002 utŕžila 67 mil. Sk. … podrobnosti

   

 • Slovanet zaznamenáva stabilný rast
  Poskytovateľ komunikačných služieb a internetu Slovanet vykázal za rok 2001 výrazný nárast tržieb a už v druhom roku existencie dosiahol zisk
  Bratislava, 20. február 2002
        Podľa predbežných hospodárskych výsledkov dosiahli akciové spoločnosti Slovanet a ViaPVT v roku 2001 celkový obrat 307 mil. Sk a odhad zisku pred zdanením a odpismi (EBITDA) sa pohybuje vo výške 10 mil. Sk. Tržby za vlastné tovary a služby dosiahli takmer 270 mil. korún, čím Slovanet prekročil plán o 12 % a nárast tržieb oproti roku 2000 predstavuje viac ako 54 %.… podrobnosti

   

 • Slovanet v rebríčku najrýchlejšie rastúcich technologických firiem
  Slovanet, Bratislava, 21.11.2001
        Slovenská spoločnosť Slovanet spoločne so svojou českou sesterskou spoločnosťou SkyNet zaujali 16. miesto v rebríčku päťdesiatich najúspešnejších stredoeurópskych spoločností z oblasti technológií "Fast 50". Vyplýva to z druhého ročníka prieskumu realizovaného spoločnosťou Deloitte & Touche, ktorý sa zameriava na technologický priemysel. Základným hodnotiacim kritériom je priemerný rast tržieb za posledné tri roky, t.j. za obdobie rokov 1998 - 2000. Spoločnosti združené v holdingu Slovanet, pôsobiacom v Českej a Slovenskej republike, zaznamenali nárast o 400%.… podrobnosti

   

 • Akvizície Slovanetu prinášajú ovocie pre klientov
  Spojenie s ďalšími poskytovateľmi podporilo transformáciu na integrátora komunikačných služieb pre firemný sektor

  Posledné dva roky boli na slovenskom trhu internetovej a dátovej komunikácie v znamení niekoľkých vĺn akvizícií menších poskytovateľov spoločnosťami s podielom zahraničného kapitálu. Ako sa ukázalo, v mnohých prípadoch išlo najmä o rýchle získanie významného podielu na infokomunikačnom trhu Slovenska. "Pred takouto alternatívou sme v minulom roku stáli aj my v Slovanete", hovorí Viktor Ölschléger, výkonný riaditeľ jedného z najväčších poskytovateľov komunikačných služieb, "uprednostnili sme však cestu zlúčenia s takými firmami pôsobiacimi na vtedajšom trhu, ktoré by okrem veľkého počtu vlastných klientov priniesli posilnenej spoločnosti aj pridané hodnoty v podobe technologických alebo obchodných skúseností".… podrobnosti

   

 • Rast firemného internetu
  Slovanet reaguje na prieskum internetu v podnikovom segmente

  Spoločnosť Slovanet, celoslovenský poskytovateľ internetových komunikačných služieb, dosiahol v prvom štvrťroku 2001 opäť značný nárast počtu klientov z podnikateľského sektora. Ako podotkol Peter Koždoň, generálny riaditeľ Slovanetu, v súčasnosti zaznamenávajú okrem nových užívateľov pripojenia do internetu aj mnoho takých, ktorí prechádzajú od konkurenčných poskytovateľov, čo je dôkazom rastúcej dôvery k značke Slovanet. … podrobnosti

   

 • Tlačová správa o fúzii (2/2001)
   

 • Tlačová správa investorov (12/2000) 
   
 • Prehľad ostatných tlačových správ je uvedený na adrese:
  www.slovanet.sk/menu/tlac_spravy.html
     

Navigácia Na vrch
slovanet slovanet

© Slovanet