slovanet
Kontakty Obchodné zastúpenia Charakteristika siete Služby Oznamy klientom
Fúzia
     

Fuzia Slovanet - ViaPVT

 
Profil spoločnosti Slovanet

Spoločnosť Slovanet, a.s.  je celoslovenská firma, ktorá má vybudovanú vlastnú dátovú sieť 30 prístupových uzlov a ponúka predovšetkým modemové pripojenie do Internetu a pripojenie pevnou linkou.  Sídlo Slovanetu je v Trenčíne, spoločnosť má regionálne pracoviská v Bratislave a Banskej Bystrici a širokú sieť obchodných zastúpeni vo všetkých väčších mestách Slovenska.

VZNIK
Slovanet a.s. vznikol zmenou obchodného mena spoločnosti PSG, a.s., ktorá bola transformovaná z predošlej Power Systems Group s.r.o.. Počiatok histórie spoločnosti sa spája prvým lokálnym uzlom pre poskytovanie služieb Internetu v Trenčíne, ktorý bol uvedený do prevádzky v máji 1996. Postupne boli pripájané ďalšie veľké mestá, rozširovaná kapacita siete a vďaka novým technológiam poskytované ďalšie služby.

SLUŽBY
Ponuka služieb Internetu od firmy Slovanet zahŕňa pripojenie bežného PC cez modem a telefónnu linku (tzv. Dial Up prístup), pripojenie cez novú a rýchlejšiu ISDN technológiu, pripojenie LAN sietí a trvalé pripojenie cez pevnú linku
s obchodným názvom Flexiline. V cenách za pripojenie sú štandardne zahrnuté aj ďalšie služby (e-mail, www priestor), čo zvyšuje atraktivitu poskytovaných služieb.

SILNÉ STRÁNKY A POSTAVENIE NA TRHU
Slovanet (ešte ako PSG) je typickým príkladom spoločnosti, ktorá v priebehu niekoľkých rokov dokázala narásť z malej firmy na jednu z najvýznamnejších v danej oblasti. Dôležitým prínosom pre firmu bol vstup zahraničného kapitálu, ktorý priniesla do Slovanetu spoločnosť Advent International v roku 2000. V tom istom roku Slovanet posilnil svoju pozíciu odkúpením ďalších spoločností Netax a internetovej divízie spoločnosti Gratex International, takže počet klientov v súčasnosti robí zo Slovanetu významného slovenského hráča v oblasti služieb Internetu.

Silnými stránkami Slovanetu sú progresívna obchodná politika, prepracovaný systém obchodných zastúpení a množstvo významných klientov.

Ďalšie informácie o spoločnosti Slovanet a jej obchodnej ponuke nájdete na internetových stránkach www.slovanet.sk.

     

Navigácia Na vrch
slovanet slovanet

© Slovanet