slovanet
Kontakty Obchodné zastúpenia Charakteristika siete Služby Oznamy klientom
Fúzia
     

Fuzia Slovanet - ViaPVT

 
Profil spoločnosti ViaPVT

Spoločnosť ViaPVT, a.s.
Akciová spoločnosť ViaPVT je jedným z najväčších poskytovateľov služieb dátových komunikačných sietí a Internetu na Slovensku, známym predovšetkým v odborných kruhoch. Služby ViaPVT využívajú nielen veľké spoločnosti a organizácie, ale aj tisíce užívateľov Internetu pripojených bežným modemom cez telefónnu linku. Sídlo ViaPVT je v Bratislave, spoločnosť má 10 regionálnych pracovísk v krajských a ďalších veľkých mestách Slovenska. Vo ViaPVT pracuje 32 zamestnancov.  

VZNIK
Firma ViaPVT vznikla v máji roku 1999 ako dcérska spoločnosť Podniku výpočtovej techniky Bratislava, a.s. (PVT), známeho najmä z dôb kupónovej privatizácie, ktorú zabezpečoval po technickej stránke. Spoločnosť ViaPVT prevzala a prevádzkuje existujúcu dátovú sieť a prostredníctvom nej poskytuje telekomunikačné služby v oblasti prenosu dát a služby Internetu. V rokoch 2000-2002 bola priamym vlastníkom ViaPVT česká spoločnosť SkyNet, a.s. (www.skynet.cz).

SLUŽBY
Ponuka služieb Internetu ViaPVT zahŕňa pripojenie bežného PC cez modem a telefónnu linku (tzv. Dial Up prístup), pripojenie cez novú a rýchlejšiu ISDN technológiu, pripojenie LAN siete a trvalé pripojenie cez pevnú linku (dátový okruh). V cenách za pripojenie sú štandardne zahrnuté aj ďalšie služby (e-mail, www priestor). Doménou ViaPVT sú aj služby VPN (virtuálne privátne siete) poskytované firmám a organizáciam s viacerými pobočkami. ViaPVT má okrem vlastných pracovísk vybudovanú sieť obchodných partnerov a predajcov služieb.

SILNÉ STRÁNKY A POSTAVENIE NA TRHU
Kvalitná sieť, technológie a odborný personál ViaPVT sa odzrkadľuje v poskytovaných službách. Spoľahlivosť ViaPVT je podporená monitorovacím centrom s nepretržitou prevádzkou a nadštardandnými riešeniami počítačovej bezpečnosti. ViaPVT disponuje jednou z najkvalitnejších a najrýchlejších celoslovenských dátových sietí s 36 prístupovými bodmi. Má ako jediný slovenský poskytovateľ na Slovensku vnútornú sieť postavenú na dvoch nezávislých poskytovateľoch a zároveň silné medzinárodné a vnútroslovenské  pripojenie. Pri tejto kvalite ViaPVT dosahuje na Slovensku trvale najlepší pomer výkon/cena za služby Internetu a komunikačných sietí. Silnými stránkami ViaPVT sú dlhoročná tradícia, vysoká kvalita, množstvo významných klientov, vysoké renomé v odborných kruhoch, individuálny prístup k zákazníkom a v neposlednom rade aj ekonomická úspešnosť a stabilita.

Ďalšie informácie o spoločnosti ViaPVT a jej obchodnej ponuke nájdete na internetových stránkach www.viapvt.sk.

     

Navigácia Na vrch
slovanet slovanet

© Slovanet